Your browser does not support JavaScript!
 
智能燃氣劑量AMI智慧電錶

影音教材連結網址:

智能燃氣計量系統(陳孟炬老師):https://www.youtube.com/watch?v=yU6FGnHuQRA

 

實驗(習)教材:

物聯網教具─智能燃氣系統(陳孟炬老師):

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAWpxGgnnFdqttzfmXVC7QqTYkte0mFk5

教具: